Sycklinge Trädgård, Enköping

Sedan Sycklinge Trädgård i Enköping installerade två stycken flispannor ETA eHack 80kW med två gånger tre meter fjäderomrörare har underhållet och arbetet med värmeförsörjningen minskat väsentligt.

– Det är en stor skillnad. Allt är mycket enklare nu, säger Mikael Lundin, Sycklinge Trädgård.

Mikael Lundin driver Sycklinge Trädgård. På ägorna har han tre stycken växthus och ett bostads hus som tillsammans är 1005 kvadratmeter stort. Innan de nya ETA-pannorna installerades värmdes allt upp med en gammal vedpanna som tog en meters vedbitar. Pannan fick Micke själv fylla två till tre gånger per dygn. Idag står det två stycken ETA eHack flispannor på 80kW med två gånger tre meter fjäderomrörare som värmer upp Sycklinge Trädgård. Förutom pannorna har Biovärme Sverige också levererat byggnaden för pannrum och flisförråd.

– Idag kommer det en flisbil och fyller på förrådet två till tre gånger per år. I övrigt så sköter den helautomatiska värmeanläggningen sig själv med allt underhåll (tändning, släckning, uraskning och sotning). En gång per år görs en årlig service på pannorna som Biovärme Sveriges servicepersonal utför, säger Mikael Lundin.

 

Lösning

  • ETA eHack 80kw

  • 2x3m Fjäderomrörare

  • Skräddarsytt pannrum och flisförråd