ETA Hack VR

Flispanna med hög kapacitet för industri, lantbruk och närvärme

ETA HACK VR passar perfekt där effektiv, miljövänlig och helautomatisk uppvärmning önskas, särskilt till lantbruk, i industrifastigheter och i när- och fjärrvärmenät. Den höga förbränningsgraden och den helautomatiska driften borgar för en god totalekonomi.

Med en helautomatisk drift sköter flispannan sotning av konvektionsdel, transport av bränsle, tändning och släckning av eld, maskning av bottenaska samt reglering av temperatur.

Ett system även för grov flis

Alla transportsystem från ETA är genomtänkta, beprövade och konstruerade även för de svåraste förhållanden, nämligen transport av grov flis i oregelbunden storlek. För att kunna transportera träbitar som är upp till 12 cm långa måste alla komponenter fungera perfekt tillsammans och det börjar redan i förrådet. Via väl tilltagna öppna skruvkanaler faller flisen ner i skruven och en avlastningsplåt förhindrar att materialet skapar för högt tryck på matarskruven och möjliggör därmed fyllnadshöjd på upp till fem meter. Tack vare den breda övergången i den slutna skruvkanalen undviks trånga passager. Bränsletransporten underlättas av den progressiva skruven som dessutom luckrar upp flisen. Monteringen är okomplicerad tack vare den modulbaserade konstruktionen. Modulerna finns från 25 till 200 cm och monteringen är enkel, skruvaxlar träs samman och skruvkanalen bultas ihop.

Rätt temperatur i brännkammaren tack vare den automatiska rökgasåtercirkulationen

För att du alltid ska uppnå en optimal förbränning vad gäller emissioner och verkningsgrad vid eldning av olika träbränslen måste brännkammaren kontinuerligt hålla rätt temperatur och därmed krävs reglering med hjälp av rökgasåtercirkulation. Rökgasfläkten och fläkten för rökgasåtercirkulationen håller alltid förbränningstemperaturen i brännkammaren över 800 °C men under 1 000 °C.

I detta temperaturintervall förbränns träets alla beståndsdelar fullständigt. Dessutom hålls temperaturen nere på förbränningsbädden på så låg nivå som möjligt vilket förlänger pannans livslängd avsevärt.

För höga förbränningstemperaturer leder till oönskad slaggbildning.

ETA Hack VR - Flispanna med hög kapacitet för industri, lantbruk och närvärme

Teknisk data

ETA Hack VR
Effekt min.
250 kWh
Effekt max.
500 kWh
 • Effektiv förbränning

  Temperaturintervall 800 °C men under 1 000 °C.

 • Helautomatisk drift

  Helautomatisk sotning av konvektionsdel, transport av bränsle, tändning och släckning av eld, maskning av bottenaska samt reglering av temperatur.

 • Flexibilitet och hög kvalitet

  ETA HACK VR passar perfekt där effektiv, miljövänlig och helautomatisk uppvärmning önskas, oavsett om du eldar med flis eller pellets.

 • CO2 -neutral

  Den naturliga råvaran betraktas som CO2-neutral vilket innebär att det inte avger mer CO2 vid förbränning än vad trädet tagit åt sig under växtfasen. Samma mängd avges även när träet förmultnar i skogen. Uppvärmning med trä belastar därför inte vårt klimat

PDFProduktbroschyr

Offertförfrågan

3D-modell

Snitt ETA Hack VR, vägen till värmen

Vägen till värmen med flispanna

 1. Sugande Rökgasfläkt
 2. Rökgasåtercirkulation
 3. Primär och sekundärluft
 4. Den patenterade cellslussen
 5. Stokerskruv
 6. Lambdastyrning
 7. Brännkammare med trapproster
 8. Touch-display med mikroprocessor
 9. Stående konvektionsdel
 10. Automatisk askutmatning

Teknisk spec

Hack VR 250kw

Flispanna Hack VR 250kw specifikationer

 

Flispanna Hack VR 250kw specifikationer

 

Hack VR 333-500kw

Flispanna Hack VR 333-500kw specifikationer

 

Flispanna Hack VR 333-500kw specifikationer