Strängbetong Rail, Långviksmon

Strängbetong Rail har uppgraderat sin gamla värmeanläggning till två stycken ETA VR 500kW som värmer upp fabriken i Långviksmon. I denna funktionsleverans har Biovärme Sverige utfört projektering, leverans och installationen av värmeanläggningen.

”Varje case är unikt och skräddarsys specifikt för kunden. I detta fall var utmaningen att matcha kundens energiuttag till produktionen som varierar över dygnet mot pannornas toppeffekt och behov av jämn drift. Lösningen är en välanpassad ackumulatortankvolym där pannorna lagrar energi och kapacitet finns för stort uttag under korta perioder.” säger VD Daniel Engman, Biovärme Sverige.

I åtagandet ingick även ombyggnation och målning av pannrum vilket gör stor skillnad på helhetsintrycket. Vita väggar och tak har blivit signifikativt för pannrum med ETAs produkter.

”Rökgasfläkten håller ett konstant undertryck i pannan och rengöringen samt bortforsling av sot och aska sker helt automatiskt i slutet system under kontrollerade former. Detta gör att pannorna brinner optimalt med minimal insats samtidigt som pannrummet förblir rent – även om 10, 15 och 20 år.” avslutar Daniel Engman.

Lösning

  • ETA VR 500kW x2

  • Pelletssilo

  • Ackumulatortank

    2x 10,000L värme, 1x 2,000L tappvatten

  • Komplett funktionsleverans

    Biovärme Sverige har utfört projektering, leverans och installation av värmeanläggning. I åtagandet ingick även ombyggnation och målning av pannrummet.