ETA SP & SPS Ackumulatortank

I grund och botten ökar alla som använder en ackumulatortank effektiviteten och minskar driftskostnaderna, eftersom en tanken höjer värdet på alla värmesystem.

Ackumulera värme när dina behov är oregelbundna. Förbränningsprocessen kan inte strypas oändligt. Om mycket små mängder energi behövs kan detta behov endast hanteras med en ackumulatortank. Om t.ex. värmebehovet är mindre än den energi som en panna producerar, lagrar tanken överskottsvärmen och släpper sedan tillbaka den långsamt. Pannan startar mindre ofta, den slösar inte bort energi. Om tvärtom plötsligt stora mängder energi krävs, till exempel om det behövs mycket varmt vatten på en gång, kan inte pannan reagera så snabbt. Men buffertförvaringstanken kan.

ETA har utvecklat ett unikt stratifierat laddningskoncept, vars kärna är ackumulatortankens laddningshantering. Den vet exakt när och i vilken kapacitet tanken idealiskt kan laddas och när värme kommer att tillföras konsumenten igen. Hela bufferthanteringen kan regleras och kontrolleras via pannans pekskärm eller via meinETA internetplattform.

Värmetoppar och kölddalar:

Det är en fysiklag som också gäller för vattnet i tanken. Om du alltid skulle införa vatten vid samma punkt i tanken oavsett temperatur, skulle detta orsaka mycket blandning i tanken. Det skulle i sin tur leda till energiförluster. Istället skickas till exempel vattnet från uppvärmningsreturen eller från solvärmesystemet precis dit det hör hemma i tanken – ju kallare vattnet längre ner, desto varmare vatten längre upp.

Ju bättre temperaturstratifiering fungerar, desto bättre och mer konservativt fungerar ackumulatortanken energimässigt. Det är därför det är viktigt att flytta vattnet långsamt. Vattentillförseln hamnar i rätt stratifiering av bufferten via speciella ETA-shims.

Teknisk data

Min volym (SP 600)
600 liter
Max volym (SPS 2200)
2 200 liter
  • Modulär kompabilitet

    ETA har utvecklat moduler för olika behov, som fritt kan kombineras och alltid fungerar som ett perfekt system.

  • Minskad driftkostnad

    Mindre spill tack vare en jämnare värmeutvinning.

  • Touch-display

    Med ETA Touch kan du styra hela din ETA-anläggning från ett och samma ställe då man kan koppla alla komponenter i systemet mot internet.

PDFProduktbroschyr

Offertförfrågan