Pelletspannor – Uppvärmning med pellets

Varför ska man välja pellets?

Uppvärmning med pellets

En vinst för alla

Uppvärmning med ETA’s pelletspannor är en investering som betalar sig. Du kan minska uppvärmningskostnaderna samtidigt som det skonar miljön. De flesta av våra kunder betalar ca 50-60 öre per kWH i uppvärmningskostnad och någon drastisk prisökning är inte att vänta i framtiden eftersom råmaterialet trä har en kontinuerlig återväxt. Att byta uppvärmning från t.ex. olja eller el till pellets innebär således en besparing på tusentals kronor per år.

Minikulor för maximal komfort

Pellets är kulformad energi av pressade träbiprodukter. Den som bestämmer sig för dessa små kraftkulor får en uppvärmning som är helautomatisk och mycket bekväm. Pelletsförrådet är flexibelt och kan befinna sig upp till 20 m från värmepannan och skräddarsys för ditt behov. Du sänker inte bara driftkostnaderna utan minskar även CO2-utsläppen avsevärt.

Meningsfull användning av resurser

Pellets påverkar knappt klimatet till skillnad från fossila bränslen som olja och gas. Ett träd tar nämligen upp precis lika mycket CO2 som det senare avger vid förbränning. Dessutom frigörs inte mer CO2 vid förbränning än om träresterna bara skulle ligga och ruttna.

Hur fungerar en pelletspanna?

Pelletspannan från ETA passar i varje hus. Den kan placeras i källaren eller vinden och är den perfekta uppvärmningskällan till det behagligt varma enfamiljshuset, industrifastigheten eller den större byggnaden.

Pannan är helautomatisk vilket innebär att den både tänder och släcker sig själv beroende på hur mycket värme de olika konsumenterna kallar på t.ex. element, golvvärme, tappvatten eller fläktkonvektorer.

ETA-pannans brännkammare, roster och konvektionsdel rengörs automatiskt och på så sätt ligger verkningsgraden på en kontinuerligt hög nivå. Askan transporteras från värmeväxlaren och brännkammaren till asklådan via en askskruv. Där komprimeras den vilket innebär att asklådorna inte behöver tömmas lika ofta som andra system på marknaden. Det garanterar långa askintervaller och hög komfort.

Det finns alltid plats för pellets

ETA erbjuder en stor variation av pelletsförråd, antingen prefabricerade eller så bygger man sitt eget och ansluter något av de smidiga förrådslösningar som funkar upp till 20 meter och 2 våningar bort. Det är viktigt är att förrådet är torrt så att pelletsen inte sväller, därför kan en träbeklädnad i fuktiga utrymmen vara fördelaktigt.

Rent och smidigt

Pellets är enkel att hantera, antingen via säck eller levereras med tankbil. Vid pelletsleverans blåser en tankbil in bränslet i förrådsutrymmet. I och med att förrådet byggs tätt, kan heller inget damm tränga ut vilket leder till en ren och smidig bränslehantering.

Hur stort måste mitt förrådsutrymme vara?

Det ungefärliga pelletsbehovet per år i ton beräknas genom att man delar värmebehovet i kilowatt med 3. För pelletsbehovet i kubikmeter delar man värmebehovet med 2. Vid ett värmebehov på 30 kW behöver man följaktligen ca 10 ton respektive 15 m3 pellets per år. Vid byte från andra energibärare till pellets kan man även fastställa pelletsbehovet utifrån den nuvarande förbrukningen.

1 ton pellets motsvarar ungefär:

  • 500 l brännolja
  • 520 m3 naturgas
  • 750 l gasol
  • 600 kg koks
  • 1 400 kWh ström från jordvärmepumpar (kvalitetsbeteckning 3,4)
  • 2 700 kWh ström från luftvärmepumpar (kvalitetsbeteckning 1,8)

Pelletspanna - Säker, tillförlitlig och enkel att manövrera

Pelletspanna, rent med automatikNär du väljer en ny värmepanna fattar du ett beslut som kommer att påverka ditt dagliga liv under många år framöver. Du bestämmer hur säker du vill känna dig och i vilken utsträckning du vill bekymra dig om underhåll och rengöring. Där betalar sig kvalitet till ett rimligt pris!

Rent med automatik

Alla ETA´s pelletspannor rengörs automatiskt – inte med bestämda tidsintervaller utan helt enkelt när det behövs. Det säkerställer låga emissionsvärden och högsta verkningsgrad under uppvärmningssäsongen.

Du behöver aldrig öppna brännkammaren och smutsa ned dig eftersom att både brännkammare, roster och värmeväxlaren regelbundet rengörs från sot och aska. På grund av den höga förbränningsgraden blir det ytters lite aska kvar som i sin tur komprimeras till en askbehållare. Normalt sett går det flera månader mellan tömningarna vilket ökar din bekvämlighet.

Pelletspanna med ackumulatortank

ETA SP och SPS AckumulatortankMinskad driftkostnad

Självklart fungerar ETA pelletspannan som den är  – men ackumulatortanken är dess perfekta partner. Framför allt under vår, sommar och höst när det ofta krävs mindre energi än vad värmepanna producerar.

Ackumulatortanken lagrar överskottsvärmen och avger den vid behov. Det sparar bränsle och skonar pannan eftersom det krävs färre pannstarter.

I grund och botten ökar alla som använder en ackumulatortank effektiviteten och minskar driftskostnaderna, eftersom en tanken höjer värdet på alla värmesystem.

Våra pelletspannor

ETA eHACK

ETA eHACK flispanna
ETA eHACK
Effekt min.
20 kWh
Effekt max.
240 kWh
Läs mer

ETA Hack VR

ETA Hack VR flispanna
ETA Hack VR
Effekt min.
250 kWh
Effekt max.
500 kWh
Läs mer

ETA PU PelletsUnit

ETA PU PelletsUnit pelletspanna
PelletsUnit
ETA PU
Effekt min.
7 kWh
Effekt max.
15 kWh
Läs mer

ETA PC PelletsCompact

ETA PC PelletsCompact pelletspanna
PelletsCompact
ETA PC
Effekt min.
20 kWh
Effekt max.
105 kWh
Läs mer

ETA ePE-K

ETA ePE-K pelletspanna
ETA ePE-K
Effekt min.
100 kW
Effekt max.
240 kW
Läs mer

ETA SH Twin 20kw - 50kw

ETA SH Twin 20kw - 50kw, värmepanna ved och pellets
ETA
TWIN 20 to 50 kW
Effekt min.
20
Effekt max.
50
Läs mer
Kontakta oss på Biovärme Sverige

Din värme. Vår passion.

Kontakta oss om du vill ha en driftsäker och användarvänlig lösning på ditt värmebehov.