Produkter

Filtrera på biobränsle

ETA eHACK

ETA eHACK flispanna
ETA eHACK
Effekt min.
20 kWh
Effekt max.
240 kWh
Läs mer

ETA Hack VR

ETA Hack VR flispanna
ETA Hack VR
Effekt min.
250 kWh
Effekt max.
500 kWh
Läs mer

ETA EEP Elfilter

ETA EEP Elfilter

ETA PU PelletsUnit

ETA PU PelletsUnit pelletspanna
PelletsUnit
ETA PU
Effekt min.
7 kWh
Effekt max.
15 kWh
Läs mer

ETA PC PelletsCompact

ETA PC PelletsCompact pelletspanna
PelletsCompact
ETA PC
Effekt min.
20 kWh
Effekt max.
105 kWh
Läs mer

ETA ePE-K

ETA ePE-K pelletspanna
ETA ePE-K
Effekt min.
100 kW
Effekt max.
240 kW
Läs mer

ETA SH

ETA SH vedpanna
Vedpanna
ETA SH
Effekt min.
20 kWh
Effekt max.
60 kWh
Läs mer

ETA SH Twin 20kw - 50kw

ETA SH Twin 20kw - 50kw, värmepanna ved och pellets
ETA
TWIN 20 to 50 kW
Effekt min.
20
Effekt max.
50
Läs mer

ETA SP och SPS Ackumulatortank

ETA SP och SPS Ackumulatortank
Min volym (SP 600)
600 liter
Max volym (SPS 2200)
2 200 liter
Läs mer

ETA Värmeteknik

Enkelt via fjärrstyrning och touchdisplayen

Med modern teknik skapar ETA enkla och användarvänliga produkter. ETA är Europas ledande tillverkare av biobränslepannor och genomför stora satsningar på produktutveckling.

Ved-, pellets- och flispannorna är helautomatiska och sköter sotning såväl som uraskning på egen hand. Fjärrstyrningen gör det möjligt att ändra temperatur och justera inställningar oavsett vart du befinner dig i världen, via touchdisplayen på din panna, via din smartphone eller din surfplatta.

Fjärrstyrning via internet

 

Driftsäker biobränslepanna

Biobränslepannan är 100 % säker mot bakbrand. ETA har utvecklat en lufttät cellsluss som i kombination med det patenterade driftsättet förhindrar att det uppstår en öppen förbindelse mellan brännkammaren och bränsleförrådet, till skillnad mot traditionella bakbrandsspjäll. Inga varma gaser kan tränga in i transportskruven och på så vis kan inte flisen i förrådet antändas.

Ekonomiskt – effektivisera din energiförbrukning

Effektivisera din energiförbrukning och spara upp till 80 % av dina energikostnader. Den grekiska bokstaven “η”, som uttalas “eta” betyder effektivitet. Ved-, pellets- och flispannorna har en hög verkningsgrad och en låg energiförbrukning. ETA använder sig av högkvalitativa cylindriska kuggväxlar med en effektgrad på över 95 %. Detta tillsammans med den koniska transportskruven minskar strömförbrukningen upp till 30% jämfört med konkurrenterna.

Miljövänligt – klimatneutral uppvärmning

Minska dina energikostnader samtidigt som du bidrar till en hållbar utveckling. När trä förbränns frigörs små mängder koldioxid och vattenånga som tillsammans med solens energi får nya träd att växa upp. Förbränning av förnyelsebara energikällor som flis, pellets och ved integreras i naturens kretslopp som en klimatneutral uppvärmning och pannorna har uppmärksammats av bland annat Energimyndigheten för lägst utsläpp av kolmonoxid (CO) och stoft.

Biobränsle är oftast närproducerat och framställs, till stor del, från avverkningsrester från skogen. Genom att optimera resurser vi redan förfogar över kan vi skapa prisvärda bränslen som flis, pellets och ved. Bränslen som i kombination med pannans höga verkningsgrad reducerar energikostnaderna upp till 80 %.

Inom olika miljöklassningssystem och certifieringar för företag och fastigheter finns krav på att minska utsläppen av koldioxid, effektivisera energianvändningen och att välja förnyelsebara källor.

Kontakta oss på Biovärme Sverige

Din värme. Vår passion.

Kontakta oss om du vill ha en driftsäker och användarvänlig lösning på ditt behov av uppvärmning, oavsett om du eldar med flis, pellets eller ved i din panna.