Sätuna Gård, Björklinge

Andreas Grytbäck driver Sätuna Gård i Björklinge, Uppsala län och äger två stycken ETA-pannor.

Han har en ETA VR 500kW flispanna som endast jobbar emot spannmålstorken några veckor per år, övrig tid är den avstängd. Byggnaden har Biovärme Sverige tagit fram till kund och är byggd i stålstomme med PAROC-element.

Den andra pannan är en ETA Hack 130kW som värmer upp övriga gården med herrgård, boningshus, verkstad och maskinhallar. Pannan brinner året om.

 

Lösning

ETA VR 500kw ETA Hack 130 kw
  • ETA VR 500 kW

  • ETA Hack 130 kw

  • Skräddarsydd byggnad

    Stålstomme med PAROC-element

  • Ackumulatortank