Klimatklivet 18-29 sep 2023

Klimatklivet 18-29 sep 2023

11 september 2023

Värmer du fortfarande spannmålstorken, gården, växthuset eller fastigheten med olja?

Då kan du söka pengar från Naturvårdsverket. Klimatklivet är ett investeringsstöd för åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Om du väljer att konvertera bort din gamla oljepanna mot biobränsle som flis- eller pellets, kan du få upp till 65% av investeringen.

Höstens ansökningsperiod håller öppet mellan 18-29 september 2023. Kontakta oss så hjälper vi dig med ansökan.

Din värme. Vår passion.