Ägare ETA-flispanna

Aktuella leveranstider ETA

08 september 2021

Ny värmeanläggning innan vintern 2021?

Det finns fortfarande möjlighet att beställa en flis-, pellets- eller vedpanna med snabb leverans och uppstart av oss innan frosten har lagt sig. I och med att ETA både konstruerar och tillverkar den mesta av sin moderna utrustning själv, är ledtiderna både korta och kvalitetssäkrade hela vägen till värme.

Aktuella leveranstider:
  • ETA SH vedpanna 20-60kW:                    2 veckor
  • ETA pelletspanna 7-105kW:                      2-3 veckor
  • ETA eHack flispanna 20-240kW:             3-4 veckor
  • ETA VR flispanna 250-500kW:                 5-6 veckor

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Din värme, vår passion.