ETA-Vedpanna

Vedpanna ETA SH

  • Stort vedutrymme med långa brinntider
  • Automatisk tändning och enkel rengöring
  • Färdigmonterad vid leverans

Modern teknik förenklar uppvärmning och underhåll. Konvektionsdelen rengörs med tre drag i rengöringsspaken och veden tänds automatiskt i pannans vedutrymme.

Drift och skötsel

En röd diod lyser på rumsenheten när veden i pannan har brunnit upp. Vid påfyllning av ved startas en sugande rökgasfläkt för att rök eller sot inte ska släppas ut i pannrummet. I toppen av dörröppningen finns en evakueringsöppning som röken sugs in i och vidare ut genom skorstenen.

Veden antänds automatiskt av vedpannan. Efter varje avslutad eldning behåller vedpannan glödande kol i botten av vedutrymmet för att tända nästa påfyllning av ved, om kolen hinner slockna blåser vedpannan varmluft för att tända det nya bränslet.

Rengöringen av vedpannan är enkel. Med tre drag i rengöringsspaken faller askan ner i askkanalen och konvektionsdelen är rengjord.

Via en 5,7“ Touchscreen, dator, smartphone eller surfplatta kan önskad rumstemperatur ställas in. Displayen är enkel att navigera i och den ger dig en överblick av hela värmesystemet.

Förbränning

I vedutrymmets botten sker förbränning av veden. För att kontrollera och optimera förbränningen måste lufttillförseln hållas låg och mängden primär- och sekundärluft regleras med lambdastyrning. Tekniken som ETA använder sig av tillåter ett stort vedutrymme med långa brinntider. Förbränningsgaserna sugs ut från vedutrymmet och in i den heta förbränningskammaren. Mellan vedutrymmet och förbränningskammaren sitter ett roster där sekundärluften värms upp innan den tillför syre till förbränningen.

Prinzip_SH_neu

Temperaturtålig eldfast keramik
För maximal förbränning av trä krävs höga temperaturer, med temperaturtålig eldfast keramik upprätthålls höga temperaturer omkring 900 och 1100° C i brännkammaren. Till och med det sista och envisaste kolet, tjäran, får tid att förbrännas.

Kostnad

Sänk dina energikostnader upp till 80 % med vedpannans höga verkningsgrad och prisvärda bränsle.

Prisjämförelse

Exempel:

Nedan finns en jämförelse för bränslekostnaden mellan uppvärmning med en oljepanna och en ETA Vedpanna. Värmeförsörjningen avser tre byggnader, 700 kvadratmeter totalt. Under ett år krävs 10 kubik olja eller 100 kubik ved.

Kostnad ved

Samma mängd energi förbrukas men skillnaden i kronor blir 93 500 kr inkl. moms per år.

I prisjämförelsen används köpt kluven björkved, men kostnaden för ved kan variera beroende på bland annat leverantör, träslag och storlek. Observera att detta är ett exempel (beräkningen gjordes 2015-07-01).

Till sidans topp