ETA_Pelletspanna

Pelletspanna ETA PU/PC

  • Välj mellan fyra tilltalande frontpaneler
  • Integrerad shunt och pump för styrning av värmekrets
  • Hög effekt, liten i storlek

Tester som gjorts av Energimyndigheten visar att ETA Pelletspanna har högst verkningsgrad vid både full- och deleffekt i jämförelse med 10 andra pelletspannor. Det framgår också att pelletspannan från ETA har lägst utsläpp av kolmonoxid (CO) och stoft.

Pelletspannan finns i två varianter, ETA PU och ETA PC. ETA PU är den mindre varianten och finns i effektstorlek 7, 11 och 15 kW. Medan ETA PC är något större och kan levereras med effektstorlek från 20 kW till 50 kW.

Frontpanel

Välj mellan fyra tilltalande frontpaneler, som enkelt kan bytas ut.

  • Mörkgrå
  • Silvergrå (standard)
  • Mörk trä
  • Svart läder

PU_metallPU_graPU_traPU_lader

Komplett utrustning

Pelletspannan är komplett utrustad med all armatur som behövs för en säker drift.

Alla biobränslepannor från ETA har en helautomatisk drift vilket innebär att bland annat tändning och släckning samt sotning och uraskning sker automatiskt.

Liten och smart

Pelletspannan kan placeras nästan vart som helst i en fastighet med kontrollerad bostadsventilation, det är möjligt på grund av att tilluftsanslutningen använder utomhusluft till förbränning istället för luften i rummet.

Pelletsförrådet behöver inte stå i omedelbar anslutning till pelletspannan utan förrådet kan placeras i källaren, på vinden eller som en tillbyggnad. Det är också möjligt att förvara pellets i en nergrävd tank eller säcksilo. Pellets transporteras sedan automatiskt genom två flexibla slangar till pannans inbyggda silo, pellets fylls på en till tre gånger dagligen beroende på värmebehovet.

Pelletspanna Liten och Smart

Utmärkelser

ETA Pelletspanna fick den österrikiska delstatens Oberösterreichs innovationspris EnergiGeni 2008. Priset delades ut av Jord- och skogsbruksdepartementet i Österrike. Året därpå fick ETA, som första företag som tillverkar biobränslepannor, världens äldsta miljöskyddsutmärkelse för varor och tjänster, ”den blå ängeln”.

BlauerEngel

I ett omfattande test som genomfördes av Energimyndigheten i Sverige år 2014 visade det sig att ETA Pelletspanna har bäst verkningsgrad vid både full- och deleffekt i jämförelse med 10 andra pelletspannor. I testet framgick även att pelletspannan från ETA har lägst utsläpp av kolmonoxid (CO) och stoft. Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

Kostnad

Pellets är ett lönsamt bränsle på grund av dess låga fukthalt och höga energiinnehåll. Nedan ser du en prisjämförelse mellan uppvärmning med olja och uppvärmning med pellets.

Prisjämförelse

Exempel:

Nedan finns en jämförelse för bränslekostnaden mellan uppvärmning med en oljepanna och en ETA Pelletspanna. Värmeförsörjningen avser tre byggnader, 1 400 kvadratmeter totalt. Under ett år krävs 20 kubik olja eller 40 ton pellets.

Samma mängd energi förbrukas men skillnaden i kronor blir 165 000 kr inkl. moms per år.

Observera att detta är ett exempel och att priset för både olja och pellets kan variera (beräkningen gjordes 2015-07-01).

Frågor och svar

Vad är pellets?

Pellets består av torkade såg- och kutterspån som först malts ned och sedan pressats samman i höga temperaturer.

Vilka skötselmoment skall användaren utföra och hur frekvent?

Det huvudsakliga skötselmomentet för en helautomatisk pelletspanna är tömning av asklådan, vilket bör ske ungefär tre till fyra gånger per år. Asklådan är dold bakom frontpanelen men dras enkelt ut vid tömning av aska.

Till sidans topp