Klimatklivet: Ansökningsomgång 2

Klimatklivet: Ansökningsomgång 2

13 april 2021

Värmer du fortfarande spannmålstorken, gården, växthuset eller fastigheten med olja?

Då kan du söka pengar från Naturvårdsverket. Klimatklivet är ett investeringsstöd för åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Om du väljer att konvertera bort din gamla oljepanna mot biobränsle som flis- eller pellets, kan du få upp till 65% av investeringen.

Idag öppnar Ansökningsperiod 2 som håller öppet mellan 13-27 april. Kontakta oss så hjälper vi dig med ansökan.

Ansökningsperioder 2021:

Ansökningsperiod 1: 18-29 jan

Ansökningsperiod 2: 13-27 april

Ansökningsperiod 3: 24 aug-9 sep

Ansökningsperiod 4: 8-18 nov

Din värme. Vår passion.