citat

Höga krav på verkningsgrad, tillförlitlighet, automatisk sotning och uraskning

-Torbjörn Körlof, Stadsbyggnadsförvaltningen vid Luleå kommun

Hur länge har pelletspannorna varit i bruk?

Hösten 2011 togs pannorna i bruk.

Vilken/vilka byggnader försörjs med värme via pelletspannorna?

Rutviksskolan, Gnistan förskola, Lilla gnistan förskola, samt Pensionärsbostäder i Rutvik värms upp av pelletsanläggningen. Det motsvarar totalt 5323 kvadratmeter fastighetsarea och den budgeterade pelletsåtgången är ca 175 ton pellets per år.

Vilken värmekälla användes innan pannorna införskaffades från oss?

Elvärme användes för alla byggnader. Gnistan förskola är dock en nybyggnation och det var i samband med denna som det beslutades att även investera i en närvärmecentral.

Av vilken anledning blev den tidigare värmekällan utbytt?

En kombination av ekonomiska och politiska aspekter. Vid den tidpunkten så var elpriserna mycket höga och enligt prognoserna för framtiden kunde vi se ett fortsatt högt elpris, men Luleå kommun har även haft som policy att bygga bort elvärme i största möjliga utsträckning. Allt detta gjordes i samband med nybyggnationen av Gnistan förskola.

Varför valde Luleå kommun just en ETA pelletspanna?

Vi kan på grund av LOU (Lagen om offentlig upphandling) inte välja vilka pannor vi ska köpa, däremot så har vi i upphandling av pelletspannor ställt höga krav på verkningsgrad, tillförlitlighet, automatisk sotning och uraskning med mera. Men det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet får entreprenaden i slutändan och i de senaste fallen så har det varit Biovärme Sverige med sina ETA pannor som tagit anbuden.

Visst var det projekterat för bergvärme först?

Från början gjordes en utredning om att Luleå Energi eventuellt skulle bygga en egen närvärmecentral och sälja värme till oss, men till slut landade det i att vi byggde en själv.

En pelletspanna ger en klimatneutral uppvärmning, men är uppvärmningens miljöpåverkan en betydande aspekt för en kommuns val av värmesystem?

Ja, vi har uttalade mål för att öka andelen förnybart och detta vägs in i bedömningen när vi gör val av värmesystem.

Hur fungerar skötseln av pelletspannorna?

Den fungerar mycket bra, pannorna är lättskötta då dem både sotar konvektionsdelen och askar ur sig automatiskt. Normalt sett så behöver maskinisten inte utföra mer skötsel än att tömma asklådorna.

Hur har kontakten med Biovärme Sverige upplevts?

Kontakten har varit väldigt bra då någon alltid har funnits tillgänglig, sedan har vi sett det som en fördel att firman finns lokalt i Norrbotten och har reservdelar i lager om något oförutsett skulle inträffa.

eta_panna

Till sidans topp