Schablon vid ROT-avdrag

Alla som uppfyller villkoren kan få upp till få 30 % (max 50 000 kr totalt) av arbetskostnaden i skattereduktion för ROT-tjänster (Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad). Om bostaden har två ägare kan varje ägare få upp till 50 000 kr i ROT-avdrag. Skattereduktionen gäller för arbetskostnaden och inte material.

Vid ROT-avdrag är schablonsatserna 24 % av den totala kostnaden vid installation av flis- och pelletspannor. För vedpannor är schablonsatsen 28 % av den totala kostnaden.

Exempel

Totalkostnad för en Flis/pelletsanläggning: 132 000:-

Arbetskostnad enligt schablon (24%): 132 000:- x 0,24 = 31 680 kr.

ROT-avdrag (30%): 31 680 x 0,3 = 9 504 kr.

Totalkostnad efter ROT-avdrag: 132 000 – 9 504 = 122 496 kr.

Till sidans topp