Panncentral

Panncentral_pdfLink        

Med ett ”allt i ett-koncept” erbjuder vi kompletta värmesystem och nyckelfärdiga panncentraler. Panncentralen finns i två storlekar, 3 m x 7, 20 m eller 4 m x 8 m. Den mindre centralen är anpassad för en panna med effektstorlek 90 kW eller 130 kW. Medan den större centralen rymmer en panna med 130 kW eller 200 kW. Panncentralen rymmer ett pannrum med en flis- eller pelletspanna och ett förråd till förvaring av bränsle. Panncentralen tillverkas utifrån kundens val av storlek, färg och värmebehov.

Container


Vi kan även leverera fullt utrustade containers för temporärt eller stadigvarande bruk. Containern rymmer en flis- eller pelletspanna med effektstorlek 70 kW, 90 kW eller 130 kW. I panncentralen såväl som i containern ingår alltid följande:

Uthyrning

Vi vet hur viktigt det är att värmen fungerar. Vid brand eller ett oväntat driftstopp i din befintliga värmekälla kan vi hyra ut startklara containers för att produktionen i företaget ska fortlöpa.

Vi hyr även ut containers till byggentreprenader för tillfällig värme fram till avslutat byggprojekt. Även industrier som stänger av all värme och produktion emellanåt för reparation och underhåll kan hyra en eller flera containers för tillfällig värme.

Vid uthyrning kan vi på kundens begäran även ansvara för påfyllning av bränsle (endast pellets, ej flis) för att underlätta driften.

Tillval

Utöver standardutrustningen kan vi tillhandahålla GSM-larm till centralen men även sjukvårdsskåp, byggslang, värmeslang och luftvärmare.

Till sidans topp