Stabila energikostnader, trots köldrekord

Under vinterhalvåret när behovet av el- och värmeproduktion är som störst, varierar elpriset som mest. En rad faktorer påverkar ditt elpris, allt från väder till råvarupriser och valutor.

Sveriges elproduktion består till stor del av väderberoende energikällor som vatten- och vindkraft. Hösten 2015 och början av vintern har kännetecknats av plusgrader, regn och bar mark. Men när prognoserna slår om till kallare och torrare väder kan elpriserna snabbt förändras.

Användare av energikällor som berg- och jordvärme påverkas också av marknadens fluktuerande elpris under kalla vintrar. Maxgränsen för värmepumpens framledningstemperatur är cirka 45 grader, värmepumpen är därför beroende av elpatroner för att komplettera produktionen av värme när framledningstemperaturen blir för hög.

Värmesystem som istället värms upp av en biobränslepanna har en jämnare energikostnad. Inomhustemperaturen kan anpassas utifrån den rådande utomhustemperaturen utan att energikostnaden förändras. Det kostar lika mycket att värma vattnet till 40 grader som till 80 grader, priset är densamma per kW. Elpatroner kan undvikas helt och hållet och med biobränslepannan slipper du svajiga råvarupriser.

Så när köldrekordet för säsongen uppmättes till minus 40,6 grader i Naimakka och Vittangi den sjätte januari, kan ortsbornas elräkning ha kulminerat. Om inte biobränsle användes för uppvärmning av fastigheterna.

köldrekord_webb

Minus på termometern behöver inte betyda extra minus i plånboken.

Till sidans topp