Få upp till 40 % i stöd – byt till biobränsle

Byt från fossila bränslen till biobränsle – få upp till 40 % av dina utgifter i stöd.

Via Jordbruksverket kan du ansöka om stöd om du vill bygga en anläggning för att producera förnybar energi. Syftet med stödet är att öka tillgången till och användningen av förnybar energi och stödet riktar sig mot företag med jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsverksamhet.

Du kan få stöd för följande:

• köp eller avbetalningsköp av nytt material och ny fast inredning
• tjänster som du köper av konsulter för att planera och genomföra investeringen
• investeringar i inköp eller utveckling av programvara

Vem kan söka stöd?

Du kan söka det här stödet om…

• du har ett företag på landsbygden som bedriver annan verksamhet än jordbruksverksamhet som omsätter högst 10 miljoner euro och har mindre än 50 anställda och kommer att producera förnybar energi till försäljning

• du vill bredda din jordbruksverksamhet och vill producera förnybar energi för eget bruk eller till försäljning

Hur ansöker jag om stödet?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd och projektstöd. E- tjänsten hjälper dig att göra en korrekt ansökan. Det är sedan Länsstyrelsen eller Sametinget som handlägger din ansökan.

Ett flertal av våra kunder som ansökt om stödet har anlitat en konsult för att fylla i ansökan. Men det går även att göra det på egen hand.

Läs mer om stödet på Jordbruksverkets webbsida.

1. Välj ”Stöd” i menyraden på startsidan.
2. Välj ”Företags- och projektstöd” i menyn till vänster.
3. Välj ”Investeringar” i menyn till vänster.
4. Välj ”Förnybar energi” i menyn till vänster och läs mer om stödet.

Traktor webb

Mässor sommaren 2015

Under sommaren finns det gott om tillfällen att besöka olika mässor och mötesplatser. Bland flera mässor, som vi har ställt ut på, har SkogsElmia och Skogsnolia varit våra största hållplatser.

SkogsElmia gick av stapeln torsdag den 4 juni och pågick fram till lördag den 6 juni. Med över 30 000 besökare och omkring 300 utställare är SkogsElmia nordens största skogsmässa. Mässan ägde rum i Bratteborg, cirka tre mil söder om Jönköping.

I monter 116 möttes besökarna av fyra glada medarbetare från Biovärme Sverige och en flispanna från ETA i full drift. Vi bjöd på kaffe medan vi visade hur den speciellt framtagna cellslussen från ETA skiljer sig gentemot traditionella cellslussar. Det är vanligtvis efter en sådan demonstration som kunden bestämmer sig för att välja en anläggning från ETA.

När SkogsElmia nådde sitt slut kopplade vi på demovagnen och begav oss norrut, till Hörnefors strax utanför Umeå. Några dagar därpå, mellan 11 och 13 juni, var det nämligen dags för Skogsnolia. Skogsnolia är precis som SkogsElmia, en mötesplats av och för skogsbranschen. Trots två punkteringar på vägen till Hörnefors var Skogsnolia en väl arrangerad mässa med många kvalitativa möten.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har besökt oss under sommarens mässor.

Hoppas vi syns igen nästa år.

massa

Högsäsong i allra högsta grad

När marken blir bar påbörjar våra montörer arbetet med att installera alla förbeställda biobränslepannor. Högsäsongen sträcker sig från våren ända fram till vintern. Mässor varvas med installationer och personalstyrkan sprids ut i olika delar av landet.

Förra veckan befann sig två av våra montörer på en gård utanför Eskilstuna för att genomföra en installation av en ETA Flispanna 130 kW. Kunden, som tidigare eldat med både pellets och olja, blev nöjd över att alla byggnader sammankopplades till en och samma värmekälla. Flispannan försörjer ungefär 850 kvm med värme och i det nya pannrummet som kunden har byggt finns det utrymme för att komplettera med ytterligare en flispanna i framtiden.

 

Till sidans topp