Stabila energikostnader, trots köldrekord

Under vinterhalvåret när behovet av el- och värmeproduktion är som störst, varierar elpriset som mest. En rad faktorer påverkar ditt elpris, allt från väder till råvarupriser och valutor.

Sveriges elproduktion består till stor del av väderberoende energikällor som vatten- och vindkraft. Hösten 2015 och början av vintern har kännetecknats av plusgrader, regn och bar mark. Men när prognoserna slår om till kallare och torrare väder kan elpriserna snabbt förändras.

Användare av energikällor som berg- och jordvärme påverkas också av marknadens fluktuerande elpris under kalla vintrar. Maxgränsen för värmepumpens framledningstemperatur är cirka 45 grader, värmepumpen är därför beroende av elpatroner för att komplettera produktionen av värme när framledningstemperaturen blir för hög.

Värmesystem som istället värms upp av en biobränslepanna har en jämnare energikostnad. Inomhustemperaturen kan anpassas utifrån den rådande utomhustemperaturen utan att energikostnaden förändras. Det kostar lika mycket att värma vattnet till 40 grader som till 80 grader, priset är densamma per kW. Elpatroner kan undvikas helt och hållet och med biobränslepannan slipper du svajiga råvarupriser.

Så när köldrekordet för säsongen uppmättes till minus 40,6 grader i Naimakka och Vittangi den sjätte januari, kan ortsbornas elräkning ha kulminerat. Om inte biobränsle användes för uppvärmning av fastigheterna.

köldrekord_webb

Minus på termometern behöver inte betyda extra minus i plånboken.

God Jul & Gott Nytt År

Vi välkomnar 2016 och alla nya spännande utmaningar och möjligheter som hör till. Det nya året inleder vi med bland annat introduktion för nya medarbetare och spaning efter ett nytt och större huvudkontor.

Vi vill även tacka för året som gått och önska en riktigt God Jul & ett Gott Nytt År!

juleditionwebb

Vi välkomnar 2016

Under ett besök i Stockholm fick vi fylla på med inspiration från duktiga föreläsare och planera inför 2016 tillsammans med våra återförsäljare.

Nu välkomnar vi det nya året.

Webb 1

Konferens 2

Konferens 3

Moraliskt rätt och ekonomiskt smart

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Inte bara för att det är moraliskt rätt mot kommande generationer, utan för att det är ekonomiskt smart, skriver regeringen på deras webbsida.

Initiativet ”Fossilfritt Sverige” lanserades inför klimatmötet i Paris som pågår mellan den 30 november till den 11 december. Representanter från världens länder samlas för att enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020.

Målet om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer kräver en samverkan mellan alla aktörer i samhället. Initiativet ska därför synliggöra företag, kommuner och föreningar som i sin verksamhet bidrar till att lösa klimatfrågan och uppnå målet om ett fossilfritt samhälle.

– Kompetensen och kunskapen om klimatförändringarna har aldrig varit större. Vi vet hur stor denna utmaning är, men vi vet samtidigt hur vi kan lösa den. Politiken ensamt klarar inte den här uppgiften. Det är först när vi tar in hur samhället kan visa på lösningar som vi kommer någonvart, sa Åsa Romson under ett möte med statsminister Stefan Löfven och aktörer som anslutit sig till ”Fossilfritt Sverige”.

Vi delar regeringens övertygelse om att det både är moraliskt rätt och ekonomiskt smart att byta ut fossila bränslen. Dessvärre är det många som tror motsatsen, att det skulle innebära högre kostnader att arbeta för en hållbar utveckling och välja klimatneutrala alternativ.

Förbränning av förnyelsebara energikällor som flis, pellets och ved integreras i naturens kretslopp som en klimatneutral uppvärmning. Biobränsle är oftast närproducerat och främställs, till stor del, från avverkningsrester från skogen. Genom att optimera resurser vi redan förfogar över kan vi skapa ett prisvärt bränsle som reducerar energikostnaderna upp till 80 %.

Till sidans topp