Vi välkomnar 2016

Under ett besök i Stockholm fick vi fylla på med inspiration från duktiga föreläsare och planera inför 2016 tillsammans med våra återförsäljare.

Nu välkomnar vi det nya året.

Webb 1

Konferens 2

Konferens 3

Moraliskt rätt och ekonomiskt smart

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Inte bara för att det är moraliskt rätt mot kommande generationer, utan för att det är ekonomiskt smart, skriver regeringen på deras webbsida.

Initiativet ”Fossilfritt Sverige” lanserades inför klimatmötet i Paris som pågår mellan den 30 november till den 11 december. Representanter från världens länder samlas för att enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020.

Målet om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer kräver en samverkan mellan alla aktörer i samhället. Initiativet ska därför synliggöra företag, kommuner och föreningar som i sin verksamhet bidrar till att lösa klimatfrågan och uppnå målet om ett fossilfritt samhälle.

– Kompetensen och kunskapen om klimatförändringarna har aldrig varit större. Vi vet hur stor denna utmaning är, men vi vet samtidigt hur vi kan lösa den. Politiken ensamt klarar inte den här uppgiften. Det är först när vi tar in hur samhället kan visa på lösningar som vi kommer någonvart, sa Åsa Romson under ett möte med statsminister Stefan Löfven och aktörer som anslutit sig till ”Fossilfritt Sverige”.

Vi delar regeringens övertygelse om att det både är moraliskt rätt och ekonomiskt smart att byta ut fossila bränslen. Dessvärre är det många som tror motsatsen, att det skulle innebära högre kostnader att arbeta för en hållbar utveckling och välja klimatneutrala alternativ.

Förbränning av förnyelsebara energikällor som flis, pellets och ved integreras i naturens kretslopp som en klimatneutral uppvärmning. Biobränsle är oftast närproducerat och främställs, till stor del, från avverkningsrester från skogen. Genom att optimera resurser vi redan förfogar över kan vi skapa ett prisvärt bränsle som reducerar energikostnaderna upp till 80 %.

Få upp till 40 % i stöd – byt till biobränsle

Byt från fossila bränslen till biobränsle – få upp till 40 % av dina utgifter i stöd.

Via Jordbruksverket kan du ansöka om stöd om du vill bygga en anläggning för att producera förnybar energi. Syftet med stödet är att öka tillgången till och användningen av förnybar energi och stödet riktar sig mot företag med jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsverksamhet.

Du kan få stöd för följande:

• köp eller avbetalningsköp av nytt material och ny fast inredning
• tjänster som du köper av konsulter för att planera och genomföra investeringen
• investeringar i inköp eller utveckling av programvara

Vem kan söka stöd?

Du kan söka det här stödet om…

• du har ett företag på landsbygden som bedriver annan verksamhet än jordbruksverksamhet som omsätter högst 10 miljoner euro och har mindre än 50 anställda och kommer att producera förnybar energi till försäljning

• du vill bredda din jordbruksverksamhet och vill producera förnybar energi för eget bruk eller till försäljning

Hur ansöker jag om stödet?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd och projektstöd. E- tjänsten hjälper dig att göra en korrekt ansökan. Det är sedan Länsstyrelsen eller Sametinget som handlägger din ansökan.

Ett flertal av våra kunder som ansökt om stödet har anlitat en konsult för att fylla i ansökan. Men det går även att göra det på egen hand.

Läs mer om stödet på Jordbruksverkets webbsida.

1. Välj ”Stöd” i menyraden på startsidan.
2. Välj ”Företags- och projektstöd” i menyn till vänster.
3. Välj ”Investeringar” i menyn till vänster.
4. Välj ”Förnybar energi” i menyn till vänster och läs mer om stödet.

Traktor webb

Till sidans topp