Moraliskt rätt och ekonomiskt smart

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Inte bara för att det är moraliskt rätt mot kommande generationer, utan för att det är ekonomiskt smart, skriver regeringen på deras webbsida.

Initiativet ”Fossilfritt Sverige” lanserades inför klimatmötet i Paris som pågår mellan den 30 november till den 11 december. Representanter från världens länder samlas för att enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020.

Målet om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer kräver en samverkan mellan alla aktörer i samhället. Initiativet ska därför synliggöra företag, kommuner och föreningar som i sin verksamhet bidrar till att lösa klimatfrågan och uppnå målet om ett fossilfritt samhälle.

– Kompetensen och kunskapen om klimatförändringarna har aldrig varit större. Vi vet hur stor denna utmaning är, men vi vet samtidigt hur vi kan lösa den. Politiken ensamt klarar inte den här uppgiften. Det är först när vi tar in hur samhället kan visa på lösningar som vi kommer någonvart, sa Åsa Romson under ett möte med statsminister Stefan Löfven och aktörer som anslutit sig till ”Fossilfritt Sverige”.

Vi delar regeringens övertygelse om att det både är moraliskt rätt och ekonomiskt smart att byta ut fossila bränslen. Dessvärre är det många som tror motsatsen, att det skulle innebära högre kostnader att arbeta för en hållbar utveckling och välja klimatneutrala alternativ.

Förbränning av förnyelsebara energikällor som flis, pellets och ved integreras i naturens kretslopp som en klimatneutral uppvärmning. Biobränsle är oftast närproducerat och främställs, till stor del, från avverkningsrester från skogen. Genom att optimera resurser vi redan förfogar över kan vi skapa ett prisvärt bränsle som reducerar energikostnaderna upp till 80 %.

Till sidans topp