Få upp till 40 % i stöd – byt till biobränsle

Byt från fossila bränslen till biobränsle – få upp till 40 % av dina utgifter i stöd.

Via Jordbruksverket kan du ansöka om stöd om du vill bygga en anläggning för att producera förnybar energi. Syftet med stödet är att öka tillgången till och användningen av förnybar energi och stödet riktar sig mot företag med jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsverksamhet.

Du kan få stöd för följande:

• köp eller avbetalningsköp av nytt material och ny fast inredning
• tjänster som du köper av konsulter för att planera och genomföra investeringen
• investeringar i inköp eller utveckling av programvara

Vem kan söka stöd?

Du kan söka det här stödet om…

• du har ett företag på landsbygden som bedriver annan verksamhet än jordbruksverksamhet som omsätter högst 10 miljoner euro och har mindre än 50 anställda och kommer att producera förnybar energi till försäljning

• du vill bredda din jordbruksverksamhet och vill producera förnybar energi för eget bruk eller till försäljning

Hur ansöker jag om stödet?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd och projektstöd. E- tjänsten hjälper dig att göra en korrekt ansökan. Det är sedan Länsstyrelsen eller Sametinget som handlägger din ansökan.

Ett flertal av våra kunder som ansökt om stödet har anlitat en konsult för att fylla i ansökan. Men det går även att göra det på egen hand.

Läs mer om stödet på Jordbruksverkets webbsida.

1. Välj ”Stöd” i menyraden på startsidan.
2. Välj ”Företags- och projektstöd” i menyn till vänster.
3. Välj ”Investeringar” i menyn till vänster.
4. Välj ”Förnybar energi” i menyn till vänster och läs mer om stödet.

Traktor webb

Till sidans topp